GIỚI THIỆU

Lục bình bê tông (con tiện bê tông) là một trong những phụ kiện trang trí quan trọng trong xây dựng và mục đích chính, phổ biến là sử dụng nó để làm lan can ban công, lan can cầu thang hoặc làm hàng rào, tường rào bao quanh công trình, trong đó phổ biến nhất là trong các biệt thự, nhà nghỉ, khách sạn hay trong công viên.

Lục bình làm hàng rào lan can
Lục bình làm hàng rào lan can

Sự xuất hiện của lục bình bê tông sẽ tạo được điểm nhấn, phong cách riêng cho công trình, nhà ở, biệt thự, …

Chân đế lục bình ra đời nhằm tạo ra sự tiện lợi, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và công sức thi công hàng rào, lan can, … Bên cạnh đó cũng đảm bảo công trình hàng rào, lan can đều đẹp hơn là thi công thủ công.

Chân đế lục bình
Chân đế lục bình
Lục bình kết hợp với chân đế.
Lục bình kết hợp với chân đế

70+ BỘ MẪU LỤC BÌNH – CHÂN ĐẾ ĐẸP CHO HÀNG RÀO – LAN CAN

Để thuận tiện cho việc tính toán và thi công lan can, hàng rào chúng tôi xin giới thiệu 70+ bộ mẫu Lục bình – con tiện đẹp của Vĩnh Cửu Sài Gòn:

Lục bình CTLT 03H61 kết hợp với chân đế CD01B
Lục bình CTLT 03H61 kết hợp với chân đế CD01B
Lục bình CTLT 03H61 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 03H61 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 03H61 kết hợp với chân đế CD03
Lục bình CTLT 03H61 kết hợp với chân đế CD03
Lục bình CTLT 03H61 kết hợp với chân đế CD04B
Lục bình CTLT 03H61 kết hợp với chân đế CD04B
Lục bình CTLT 03H61 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 03H61 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 05H48 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 05H48 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 05H48 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 05H48 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 07H47 kết hợp với chân đế CD01B
Lục bình CTLT 07H47 kết hợp với chân đế CD01B
Lục bình CTLT 07H47 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 07H47 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 07H47 kết hợp với chân đế CD04B
Lục bình CTLT 07H47 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 07H47 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 07H47 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 07H50 kết hợp với chân đế CD01B
Lục bình CTLT 07H50 kết hợp với chân đế CD01B
 Lục bình CTLT 07H50 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 07H50 kết hợp với chân đế CD02
 Lục bình CTLT 07H50 kết hợp với chân đế CD04B
Lục bình CTLT 07H50 kết hợp với chân đế CD04B
Lục bình CTLT 07H50 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 07H58 kết hợp với chân đế CD01B
Lục bình CTLT 07H58 kết hợp với chân đế CD01B
Lục bình CTLT 07H58 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 07H58 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 07H58 kết hợp với chân đế CD04B
Lục bình CTLT 07H58 kết hợp với chân đế CD04B
Lục bình CTLT 07H58 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 07H58 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 07H60 kết hợp với chân đế CD01B
Lục bình CTLT 07H60 kết hợp với chân đế CD01B
Lục bình CTLT 07H60 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 07H60 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 07H60 kết hợp với chân đế CD04B
Lục bình CTLT 07H60 kết hợp với chân đế CD04B
Lục bình CTLT 07H60 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 07H60 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 07H70 kết hợp với chân đế CD01B
Lục bình CTLT 07H70 kết hợp với chân đế CD01B
Lục bình CTLT 07H70 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 07H70 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 07H70 kết hợp với chân đế CD04B
Lục bình CTLT 07H70 kết hợp với chân đế CD04B
Lục bình CTLT 07H70 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 07H70 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 08H50 kết hợp với chân đế CD01B
Lục bình CTLT 08H50 kết hợp với chân đế CD01B
Lục bình CTLT 08H50 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 08H50 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 08H50 kết hợp với chân đế CD03
Lục bình CTLT 08H50 kết hợp với chân đế CD03
Lục bình CTLT 08H50 kết hợp với chân đế CD04B
Lục bình CTLT 08H50 kết hợp với chân đế CD04B
Lục bình CTLT 08H50 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 08H50 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 08H60 kết hợp với chân đế CD01B
Lục bình CTLT 08H60 kết hợp với chân đế CD01B
Lục bình CTLT 08H60 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 08H60 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 08H60 kết hợp với chân đế CD04B
Lục bình CTLT 08H60 kết hợp với chân đế CD04B
Lục bình CTLT 08H60 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 08H60 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 08H70 kết hợp với chân đế CD01B
Lục bình CTLT 08H70 kết hợp với chân đế CD01B
Lục bình CTLT 08H70 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 08H70 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 08H70 kết hợp với chân đế CD04B
Lục bình CTLT 08H70 kết hợp với chân đế CD04B
Lục bình CTLT 08H70 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 08H70 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 10H60 kết hợp với chân đế CD01B
Lục bình CTLT 10H60 kết hợp với chân đế CD01B
Lục bình CTLT 10H60 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 10H60 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 10H60 kết hợp với chân đế CD04B
Lục bình CTLT 10H60 kết hợp với chân đế CD04B
Lục bình CTLT 10H60 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 10H60 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 10H70 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 10H70 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 12H50 kết hợp với chân đế CD01B
Lục bình CTLT 12H50 kết hợp với chân đế CD01B
Lục bình CTLT 12H50 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 12H50 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 12H50 kết hợp với chân đế CD03
Lục bình CTLT 12H50 kết hợp với chân đế CD03
Lục bình CTLT 12H50 kết hợp với chân đế CD04B
Lục bình CTLT 12H50 kết hợp với chân đế CD04B
Lục bình CTLT 12H50 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 12H50 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 25H685 kết hợp với chân đế CD01B
Lục bình CTLT 25H685 kết hợp với chân đế CD01B
Lục bình CTLT 25H685 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 25H685 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 25H685 kết hợp với chân đế CD04B
Lục bình CTLT 25H685 kết hợp với chân đế CD04B
Lục bình CTLT 25H685 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 25H685 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 28H65 kết hợp với chân đế CD01B
Lục bình CTLT 28H65 kết hợp với chân đế CD01B
Lục bình CTLT 28H65 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 28H65 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 28H65 kết hợp với chân đế CD04B
Lục bình CTLT 28H65 kết hợp với chân đế CD04B
Lục bình CTLT 28H65 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 28H65 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 30H81 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 30H81 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 31H65 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 31H65 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 31H65 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 31H65 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 31H69 kết hợp với chân đế CD01B
Lục bình CTLT 31H69 kết hợp với chân đế CD01B
Lục bình CTLT 31H69 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 31H69 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 31H69 kết hợp với chân đế CD03
Lục bình CTLT 31H69 kết hợp với chân đế CD03
Lục bình CTLT 31H69 kết hợp với chân đế CD04B
Lục bình CTLT 31H69 kết hợp với chân đế CD04B
Lục bình CTLT 31H69 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 31H69 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 32H83 kết hợp với chân đế CD06
Lục bình CTLT 32H83 kết hợp với chân đế CD06
Lục bình CTLT 34H50 kết hợp với chân đế CD01B
Lục bình CTLT 34H50 kết hợp với chân đế CD01B
Lục bình CTLT 34H50 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 34H50 kết hợp với chân đế CD02
Lục bình CTLT 34H50 kết hợp với chân đế CD04B
Lục bình CTLT 34H50 kết hợp với chân đế CD04B
Lục bình CTLT 34H50 kết hợp với chân đế CD05
Lục bình CTLT 34H50 kết hợp với chân đế CD05

Quý khách hàng quan tâm đến các mẫu lục bình (con tiện) bê tông xin vui lòng liên hệ ngay cho chúng tôi qua thông tin dưới đây:

Thông tin liên hệ và tư vấn:
Công ty TNHH MTV Vĩnh Cửu Sài Gòn
Website: canhquansanvuon.net | vinhcuusaigon.vn | gachbonggio.net
Địa chỉ: 20B đường số 2, P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện Thoại: 0909.177.415 – Mr. Toàn.
Email: vinhcuusaigon@gmail.com.