1. Mục đích và phạm vi thu thập

Vĩnh Cửu Sài Gòn thu thập dữ liệu khách hàng trên website nhằm mục đích để liên hệ tư vấn và báo giá khi khách hàng có nhu cầu và để lại thông tin. Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán và hoàn toàn không lưu bất kỳ các thông tin về số tài khoản ngân hàng quý khách.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để phục vụ cho một số mục đích sau:

  • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên; 
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website;
  • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Vĩnh Cửu Sài Gòn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân khách hàng

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Vĩnh Cửu Sài Gòn cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của quý khách khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên